vị trí hiện tại:trang đầu >toàn diện >乐动体育资讯网

乐动体育资讯网

2023-03-21 03:14:04 [khám phá] nguồn:Arcade Bomb

Bảng xếp hạng 100 thương hiệu toàn cầu giá trị nhất năm 2022 của Interbrand vừa công bố, Toyota vẫn là thương hiệu ô tô đắt giá nhất.

Interbrand - Tập đoàn định giá thương hiệu toàn cầu vừa công bố xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu năm 2022.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Toyota đứng thứ 6/100 với giá trị thương hiệu là 59,757 tỷ USD. Mercedes-Benz đứng thứ 8, với thương hiệu trị giá 56,103 tỷ USD.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Cả hai đều đạt mức tăng trưởng 10% so với giá trị thương hiệu của họ vào năm ngoái.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Được định giá hơn 59 tỷ USD, Toyota vẫn là thương hiệu ô tô đắt giá nhất - 1

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

25 thương hiệu giá trị nhất trong Top 100 của Interbrand năm 2022 (đơn vị tính: tỷ USD)

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Tesla xuất hiện ở vị trí thứ 12, với thương hiệu trị giá 48,002 tỷ USD.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Tuy nhiên thương hiệu xe điện này đứng số 1 (trong số các thương hiệu ô tô) về tốc độ tăng giá trị nhãn hiệu, với mức tăng 32% so với năm 2021

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Theo sau là BMW ở vị trí thứ 13, với thương hiệu được định giá 46,331 tỷ USD.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Các thương hiệu ô tô khác góp mặt trong Top 100 là Honda (thứ 26), Hyundai (thứ 35), Audi (thứ 46), Volkswagen (thứ 48), Ford (thứ 50) và Porsche (thứ 53).

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Thương hiệu General Motors không xuất hiện trong số 100 thương hiệu hàng đầu.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

5 thương hiệu xếp hạng cao nhất trong Top 100 lần lượt là Apple (482,215 tỷ USD), Microsoft (278,288 tỷ USD), Amazon (274,819 tỷ USD), Google (251,751 tỷ USD), Samsung (87,689 tỷ USD).

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Để định giá một thương hiệu, Interbrand sử dụng phân tích phức hợp gồm điều tra thu thập dữ liệu nộp thuế, dữ liệu tiêu dùng, dữ liệu tài chính và đo lường truyền thông xã hội.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

Một tài liệu được Interbrand công bố để giải thích phương pháp luận của họ khi định giá nhãn hiệu:“Thương hiệu mạnh ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng và tạo ra lòng trung thành; thu hút giữ chân và động viên nhân tài; giúp giảm chi phí tài chính. Phương pháp định giá thương hiệu của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt để tính đến tất cả các yếu tố này”.

ĐượcđịnhgiáhơntỷUSDToyotavẫnlàthươnghiệuôtôđắtgiánhấ

(chỉnh sửa:Hiểu biết)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng